sprijinhandicap

Drepturi si obligatiile persoanei adulte

Drepturile si obligatiile persoanelor adulte cu handicap

29 mar. 2008 – 4877 vizualizari

 

Care sunt drepturile persoanelor cu handicap in ceea ce priveste sanatatea si recuperarea?

Persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru.

In vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:

 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare; 
 • servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate; 
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist.

 

Care sunt drepturile persoanelor cu handicap in domeniul educatiei?

Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora. Persoanelor cu handicap li se asigura educatia permanenta si formarea profesionala de-a lungul intregii vieti.

In cadrul procesului de invatamant, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:

 • servicii educationale de sprijin; 
 • dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului si gradului de handicap si utilizarea acestuia; 
 • adaptarea mobilierului din salile de curs; 
 • manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru elevii si studentii cu deficiente de vedere; 
 • utilizarea echipamentelor si softurilor asistive in sustinerea examenelor de orice tip si nivel.

 

Care sunt drepturile personelor cu handicap in ceea ce priveste obtinerea unei locuinte?

In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru inchirierea, la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin domeniului public al statului ori unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia.

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia; 
 • stabilirea chiriei, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte, detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia, la tariful minim prevazut de lege.

 

Care sunt drepturile persoanelor cu handicap in domeniul culturii, sportului si turismului?

Adultii cu handicap beneficiaza de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive, astfel:

 • adultul cu handicap grav sau accentuat, precum si persoana care il insoteste beneficiaza de gratuitate; 
 • adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de bilete de intrare in aceleasi conditii ca pentru elevi si studenti.

 

Care sunt drepturile persoanelor cu handicap in domeniul transportului?

 

 • Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul. 
 • Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic. 
 • Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic.

 

Care sunt drepturile persoanelor cu handicap in domeniul asistentei juridice?

 

 • In cazul in care persoana cu handicap, indiferent de varsta, este in imposibilitate totala sau partiala de a-si administra bunurile personale, aceasta beneficiaza de protectie juridica sub forma curatelei sau tutelei si de asistenta juridica. 
 • Judecarea cauzelor care au ca obiect obtinerea de catre persoanele cu handicap a drepturilor prevazute de legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap se face cu celeritate.

 

Care sunt facilitatile fiscale ale persoanelor cu handicap?

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale:

 • scutire de impozit pe veniturile din salarii si indemnizatii de natura salariala; 
 • scutire de la plata impozitului pe cladire si teren; 
 • scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor, adaptate handicapului; 
 • scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora; 
 • scutire de la plata taxei hoteliere.

 

Persoanele adulte cu handicap grav si accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pentru achizitionarea unui singur mijloc de transport si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului.

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale.

Care sunt drepturile persoanelor cu handicap in privinta serviciilor si prestatiilor sociale?

Persoanele cu handicap beneficiaza de servicii sociale, la cerere sau din oficiu, acordate:

 • la domiciliu; 
 • in comunitate; 
 • in centre de zi si centre rezidentiale, publice sau private.

 

Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal. Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza venituri ori realizeaza venituri de pana la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de ingrijirea si protectia unui asistent personal profesionist.

Adultul cu handicap beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de urmatoarele prestatii sociale:
a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:

 • in cuantum de 179 lei, pentru adultul cu handicap grav; 
 • in cuantum de 147 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

 

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

 • in cuantum de 80 lei, pentru adultul cu handicap grav; 
 • in cuantum de 60 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; 
 • in cuantum de 30 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

 

Nu pot beneficia de aceste prestatii sociale:

 • adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro; 
 • persoanele cu handicap care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei; 
 • adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.

 

Care sunt obligatiile persoanelor cu handicap?

Persoanele cu handicap au urmatoarele obligatii:

 • sa se prezinte, din oficiu sau la solicitare, pentru evaluare si reevaluare, la comisiile cu competenta in domeniu; 
 • sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevazute de lege; 
 • sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap; 
 • sa depuna diligente pentru incadrarea in munca, in conditiile legii, in raport cu pregatirea, posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenta in domeniu; 
 • sa colaboreze cu asistentii sociali si specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionala si integrarea sociala; 
 • sa aduca la cunostinta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: